Distanssi

6.11.2019

Lähellä vai etäällä?

Mikä tahansa sosiaalinen tilanne vaatii jatkuvaa etäisyyden ja läheisyyden säätelyä. On oltava riittävän lähellä luottamuksen rakentamiseksi mutta samalla riittävän etäällä, jotta pystyy ajattelemaan itsenäisesti. Pitää olla läsnä ja mukana, mutta pystyä katsomaan tilannetta hieman ulkopuolisena kokonaisuuden arvioimiseksi.

Distanssi on sopivan psyykkisen välimatkan pitämistä varsinkin niissä tilanteissa, jossa tunnelmat tiivistyvät. Se on keino lisätä tietoisuutta ryhmän tapahtumista ja siitä, mikä on oma rooli niissä. On riittävän lähellä, jotta voi ymmärtää ja samastua. On välillä etäämmällä, jotta näkee tilanteen selkeämmin. Kuulostaa helpolta, mutta on käytännössä välillä vaikeaa.

On nimittäin helposti liian lähellä, jolloin imee itseensä toisten tunteet ja kuohut. Tai liian kaukana, jolloin menettää käsityksen siitä, mikä on muille tärkeää. Jos on kovin lähellä, on vaikea asettaa rajoja, liian kaukana taas toimii helposti kaavamaisesti ja vain omista tavoitteistaan käsin. Distanssin säätely antaa mahdollisuuden hyödyntää monipuolisesti roolejaan, lisää havainnointi- ja ajattelukykyä ja antaa tilaa joustavuudelle.

Harjoita kykyäsi säädellä etäisyyttä ja läheisyyttä tarkoituksenmukaisesti. Distanssi ei ole vain psyykkisen etäisyyden ja läheisyyden hallitsemista, joskus siihen tarvitaan myös fyysistä etäisyyttä.