roolit

28.8.2019

Työyhteisön roolien merkitys

Vaikka elämä kokonaisuudessaan ei ole pelkkää teatteria, organisaatioelämä on sitä mitä suurimmassa määrin. Se näkyy yhteistyössä, tavassa toimia ja työyhteisön kulttuurissa. Kuva, jonka vuorovaikutustilanteissa toisistamme saamme, on yksi vahvimpia vaikuttamisen keinoja. Se on osa sosiaalista peliä; samalla kun pyrimme antamaan itsestämme tietyn kuvan, arvioimme myös toisiamme.

Esitämme työyhteisössä erilaisia rooleja. Ei vain siksi, että työasiat tulisivat hoidettua vaan myös siksi, että tulisimme hyväksytyksi ja saisimme uusia mahdollisuuksia. Eri roolit ovat tilannesidonnaisia, statukseltaan sopivia ja roolirepertuaarimme mukaisia. Niiden avulla pyritään esittämään juuri se, mikä parhaiten vastaa odotuksia.

Näytämme siis työpaikalla itsestämme vain valikoituja mielikuvia ja informaatiota, emme kokonaista itseämme. Kyse on Erving Goffmanin kuvaamasta vaikutelmanhallinnasta.Se on oman parhaan itsen esittämistä kuhunkin tilanteeseen sopivalla tavalla. Jokainen meistä on tietenkin huomattavasti moniulotteisempi kuin mitä työrooli tuo esille, mutta eri roolit ovat olennainen osa työidentiteettiä.