5.4.2018

Puhetapa vaikuttaa

Koko sosiaalinen elämä perustuu puheeseen ja sen kautta rakentuvaan toimintaan. Puhetapa vaikuttaa joskus enemmän kuin se, mitä tekee. Puhe ja sanat luovat merkityksiä ja kertovat suhtautumisesta. Puhetavalla viestitään persoonallisuudesta, sosiaalisesta asemasta ja suhteesta muihin. Puhuessamme pyydämme, kysymme, kerromme, käskemme, vaikutamme ja ohjaamme. Puhumalla teemme yksilöllisistä kokemuksista yhteisöllisiä. Yhteisten kokemusten jakaminen on tärkeä osa sosiaalista vuorovaikutusta. Draaman näkökulmasta merkityksellisentä on usein se, mitä jätetään sanomatta. Sama pätee myös työyhteisöihin.

Puheella on sekä eheyttävä että rikkova voima. Kertominen helpottaa, mutta sen avulla voidaan myös tehdä hallaa muille. Keventäväksi tarkoitettu huumori tai kärjistävät puheenvuorot voivat yhdistämisen sijasta rikkoa. Kiinnittämällä huomiota siihen, miten ja mistä organisaatiossa puhutaan, saa kuvan siitä, mitä pidetään tärkeänä.

Käyttämämme kieli kertoo suhteestamme asioihin ja ihmisiin, ja muokkaa samalla muidenkin suhtautumista. Arvostava suhtautuminen liittää sisäryhmään, panettelu eristää ja siirtää ulkoryhmään. Tällaiseen saa helposti muutkin mukaan, sillä toimintamalli tarttuu. Varsinkin, jos on kyse ryhmän mielipidevaikuttajasta.

Parhaimmillaan työyhteisössä käydään dialogia, jossa asioita pohditaan yhdessä tavoitteena parantaa yhteistä ymmärrystä. Se syntyy kysymyksistä, vastauksista, kuuntelusta ja näkemysten täydentämisestä. Aito dialogi edellyttää keskustelijoilta myös eettisiä hyveitä kuten uteliaisuutta, totuudellisuutta ja reiluutta (Kakkuri-Knuuttila, 2015). Dialogin kykyä tarvitaan yhteisen keskustelun lisäksi myös reflektiossa, oman toiminnan pohtimisessa.

Tavalla puhua ja vuorovaikutustilanteilla on aina seurauksensa. Syntyy hyvä fiilis tai paha mieli, halu tehdä yhdessä tai pelko yhteistyöstä, venytään tavoitteiden saavuttamiseksi tai jäädään odottelemaan, että joku tarttuu asiaan. Vaikutus ei kuitenkaan jää vain yksilön tasolle. Puhe- ja vuorovaikutustavat luovat yhteistä työkulttuuria. Sen, mitä sallimme, jatkuu työyhteisön näyttämöllä.

Ps. Lue puhetavan vaikutuksista lisää kirjastani Organisaatiodramaturgialla toimiva työyhteisö.