3.7.2019

Tarinat yhdistävät

Tarinat kertovat siitä, mitä on koettu yhdessä ja erikseen. Mutta tarinat eivät pelkästään kerro tapahtuneesta, vaan ne myös määrittelevät maailmaamme. Kokemukset muokkautuvat sisäiseksi tarinaksi, joka vaikuttaa paitsi identiteettiin myös siihen, mihin kiinnittää huomiota. Ja kuten työpäivästä tiedämme, yhteiset kokemukset ja tarinat ovat niitä, jotka muokkaavat työpaikasta yhteisön, porukan, joka on tiiviisti yhdessä tai joskus vain hajanainen ryhmä samaan organisaatiolaatikkoon kuuluvia ihmisiä.

Työyhteisön tarinat syntyvät yhteisten tilanteiden, yksittäisten roolisuoritusten, kulissien takaisen toiminnan ja yleisön eli asiakkaiden ympärille. Ne kietoutuvat toisiinsa muodostaen työyhteisödraaman näyttämön. Sitä, mitä tapahtuu, katsotaan, tulkitaan ja viedään eteenpäin. Niistä kerrotaan, niitä ihastellaan ja kauhistellaan ja herättävät paljon tunteita. Tunteita, jotka saavat yhdistymään yhteisen asian äärelle. Ja tunteita, joilla erotetaan meidät niistä ja luodaan raja-aitoja.

Tarinat yhdistävät ja erottavat ihmisiä ja asioita. Työyhteisötarinat kertovat organisaation kompleksisesta maailmasta, jännitteistä ja ristiriidoista yhtä hyvin kuin onnistumisista ja pienistä tai suurista voitoista. Ne rakentuvat hierarkian, statuksen ja tärkeiden henkilöiden ja tapahtumien ympärille ja yhdistävät kertojia ja kuulijoita. Jokainen meistä on omassa roolissaan osa työyhteisön teatteria ja työyhteisötarinoiden maailmaa.