Sari Kuusela on kiinnostunut kaikesta siitä, mitä elämässä ja työyhteisöjen näyttämöllä ja kulissien takana tapahtuu. Vallasta ja johtamisesta väitellyt yhteiskuntat. tohtori, tietokirjailija.

Sari Kuusela on kiinnostunut kaikesta siitä, mitä elämässä ja työyhteisöjen näyttämöllä ja kulissien takana tapahtuu. Vallasta ja johtamisesta väitellyt yhteiskuntat. tohtori, tietokirjailija.

Orga­ni­saa­tio­pe­lien maa­il­ma

Orga­ni­saa­tio­pe­lien maa­il­ma

Jos­kus työyh­tei­sös­sä pela­taan eri­lai­sia pele­jä. Niis­sä tais­tel­laan pait­si niu­kois­ta resurs­seis­ta myös val­las­ta, mai­nees­ta, pää­tök­sen­te­ko­mah­dol­li­suuk­sis­ta ja arvos­tuk­ses­ta. Pelin sään­nöt voi­vat olla vakiin­tu­nei­ta ja kai­kil­le...
Hyvä paha val­ta

Hyvä paha val­ta

Sanal­la val­ta on ollut huo­no kai­ku, sil­lä sen koe­taan ker­to­van käs­kyt­tä­mi­ses­tä ja oman tah­don toteut­ta­mi­ses­ta välit­tä­mät­tä muis­ta. Vii­me­ai­kai­nen kes­kus­te­lu on myös osoit­ta­nut, että val­ta-ase­ma voi äärim­mil­lään joh­taa täy­del­li­seen...
Älä vält­te­le val­taa

Älä vält­te­le val­taa

Val­ta, mis­tä sii­nä oikein on kyse? Val­ta kiin­nos­taa, mut­ta samal­la se saat­taa myös ärsyt­tää tai häm­men­tää. Jol­lain voi olla lii­kaa val­taa, jol­lain taas lii­an vähän. Sanal­la val­ta on ollut huo­no kai­ku, sil­lä sen koe­taan ker­to­van...

Pin It on Pinterest