Vaikuttaminen

6.5.2020

Vaikuttamisen taito

Vaikuttamisen taito on samanaikaisesti helppoa ja vaikeaa. Helppoa siksi, että siinä on kyse tavanomaisesta toiminnasta. Vaikeaa siksi, että siinä pitää olla johdonmukainen ja kokonaisvaltainen. Mistä vaikuttamisen taito sitten syntyy? Asiantuntemus, linjakkuus ja vastavuoroisuus ovat hyvä lähtökohta. Vaikuttavuutta lisää, että koetaan hyväksi tyypiksi ja muut antavat julkisesti hyvää palautetta. Keskeistä on, että osoittaa pystyvänsä ratkaisemaan tilanteita. Vaikuttamisessa tarvitaan siis sekä henkilökohtaisia taitoja että tukea muilta.

Myös puhetapa on yksi vaikuttamisen keinoista.  Kyse ei ole vain puheen sisällöstä vaan ennen kaikkea siitä, että suhtautuminen tilanteeseen ja muihin kuuluu puheesta. Sen huomaa erityisesti puheen sävyssä, sanavalinnoissa ja nonverbaalisessa viestinnässä. Puhetavalla voi vakuuttaa tai työntää luotaan. Tiedät varmasti oman reaktiosi tiettyjen ihmisten toimintaan sosiaalisissa tilanteissa, mutta tunnistatko, millainen vaikutus omalla puhetavallasi on?

Tarkista, että vaikuttamistaitosi ovat kunnossa. Tunnet asian, olet johdonmukainen ja vakuuttava ja saat puolesta puhujia. Olet mukana siellä, missä pitää ja etkä vain seuraa vierestä mitä tapahtuu.  Vaikuttaminen on taito, johon kannattaa keskittyä.