23.12.2020

Sinäkin olet osa organisaatiokulttuuria

Organisaatiokulttuuri on jotain enemmän kuin ilmapiiri, säännöt tai tapa johtaa. Se syntyy yhdessä opituista tavoista, joilla pyritään varmistamaan pärjääminen. Tavat ohjaavat toimintaa ja muuttuvat vähitellen ryhmän tunnusmerkiksi. Opimme ja opetamme kulttuurin mukaisia tapoja lähes huomaamatta toisillemme joka päivä.

Kulttuuri on yhdessä jaettu kokemusten, merkitysten, arvojen ja yhteisen ymmärryksen maailma. Jos sitä pitäisi luonnehtia yhdellä sanalla, olisi se miten. Se, miten työyhteisössä toimitaan ja ihmisiä kohdellaan, on organisaation kulttuurin sydän.

Kulttuuri paljastaa keitä arvostetaan, millaiset tavat sallitaan ja mikä on toiminnan vapaus. Kulttuuri ruokkii itseään yhteisön teoilla ja puheilla. Se muokkaa siinä toimivia ihmisiä näköisekseen ja samalla jokainen tuo siihen oman mausteensa. Kulttuurin ydin on siinä, että ihmisten pitää pystyä sovittamaan oma toimintansa organisaatioon tapaan. Jos siinä on ristiriitoja, kisan voittaa organisaatio. Kulttuuri on vahvempi kuin yksittäisen ihmisen tapa toimia.