30.12.2020

Ryhmän voima vie mukanaan

Ryhmät ovat keskeinen osa työelämää. Harva toimii ihan yksin, ilman työkavereita, verkostoa tai asiakkaita. Osana ryhmää voi tuntea saavansa enemmän vaikutusvaltaa, luottamusta ja reilumpaa kohtelua kuin ryhmän ulkopuolella. Parhaimmillaan ryhmä rikastaa ajattelua ja kehittää, pahimmillaan se johtaa jäykän stereotyyppiseen toimintaan.

Vaikka mielellämme ajattelemme säilyttävämme itsenäisyyden ryhmässä, ryhmän voima vetää kuitenkin mukaansa. Se saa käyttäytymään ryhmän odotusten mukaisesti. Kyse on ryhmäilmiöistä, jotka ovat ryhmässä syntyviä tapoja toimia ja reagoida eri tilanteissa.

Ryhmällä on voimia, jotka pitävät sen koossa, rakenne, joka varmistaa toiminnan ja vaiheet, joiden mukaan sen kehittyy. Ryhmään kuuluminen voi olla yhteenkuuluvuuden tunnetta ja hyväksytyksi tulemisen kokemusta. Se voi olla myös painetta yhdenmukaisuuteen ja käyttäytymisen tiukkoja normeja. Ryhmää pitää koossa ryhmähenki, joka saa ylittämään tavoitteet ja tukemaan toisia vaikeissakin tilanteissa. Samalla syntyy ryhmänormeja, yhteisiä epävirallisia sääntöjä ja ryhmäpainetta toimia ryhmän haluamalla tavalla. Silloin saattaa jopa luopua omista näkemyksistään, jos ne poikkeavat ryhmän odotuksista.

Parhaimmillaan yhteistyö ja ryhmän osaaminen saa sitoutumaan yhteisen tavoitteen toteuttamiseksi ja kehittymään ammattilaisena. Monesti kanssakäymisessä syntyy kuitenkin myös ilmiöitä, jotka harhauttavat ryhmän toimintaa väärään suuntaan: liiallista riippuvuutta toisten näkemyksistä, odotusta, että joku muu ratkaisee kaiken, huomion siirtymistä muuhun kuin tavoitteeseen ja erilaisia klikkiytymisiä. Tai ajan kulumista sosiaaliseen lörpöttelyyn ja tekemisen välttelyjä. Jokainen on löytänyt itsensä keskeltä erilaisia ryhmäilmiöitä.   

Miten pääsee kartalle siitä, mitä ryhmässä tapahtuu? Havainnoi erityisesti sanatonta viestintää. Huomaa puheen sävyt, ilmeet ja eleet sekä ihmisten väliset tunteet, jännitteet ja niiden muutokset. Keskity välillä kokonaisuuteen, välillä yksityiskohtiin ja hyödynnä distanssia. Siten tulet tutuksi sekä yksittäisten jäsenten toiminnan että ryhmän toimintaa leimaavien piirteiden kanssa.