2.5.2019

Ryhmä normittaa elämää

Olemme herkkiä sille, miten itselle tärkeässä ryhmässä tulee toimia. Toimintatavat, arvot ja uskomukset ovat ikään kuin perintö, jonka uusi ryhmän jäsen omaksuu lähes hetkessä muiden toimintaa tarkkailemalla. Muut vahvistavat oppimisprosessia hyväksyvillä tai hylkäävillä ilmeillä, eleillä ja äännähdyksillä. Ja usein myös kertomalla suoraan, mitä tulee tai ei missään tapauksessa kannata tehdä. 

Luottamus ja epäluottamus ovat vahvoja ryhmän normittajia. Ryhmän jäsen huomaa kyllä nopeasti, keitä pidetään luottamuksen arvoisena ja ketkä ovat niitä, joiden kanssa yhteistyö ei oikein ole tarpeen. Uusi ryhmän jäsen saattaa aluksi ihmetellä, miksi jäsen X on hieman kyseenalaisessa maineessa, johtajaan Y suhtaudutaan varautuneesti tai tiimistä Z todetaan, että antaa niiden olla ihan omassa rauhassaan, ei kannata kauheasti olla tekemisissä. Tunnistatko tilanteen?

Uuden jäsenen omat havainnot saattavat olla erilaiset, mutta oman työyhteisön näkemykset omaksutaan nopeasti. Näin myös ryhmän luottamuksen ja epäluottamuksen perinteet välittyvät uudelle, joka omaksuu toiminnan ja suhtautumisen mallin usein kyseenalaistamatta. Onhan uusi työyhteisö hänelle tärkeä ja siihen haluaa tulla hyväksytyksi ja tasavertaiseksi jäseneksi. Normien noudattaminen on silloin paikallaan.