Luottamus

16.10.2019

Pari sanaa työelämän luottamuksesta

Työelämän luottamus ilmenee monin eri tavoin. Nimeäminen työryhmään kertoo siitä, että osaamista ja taitoja arvostetaan. Neuvon kysyminen on merkki asiantuntijuudesta ja hyvistä suhteista. Luottamuksesta kertoo myös se, että uskalletaan antaa palautetta ja nostaa esille epäkohdiksi koettuja asioita.

Luottamus on myös luottavaista asennetta toisia kohtaan ja usko siihen, ettei toinen tahallaan vahingoita sanoilla tai teoilla.  Luottamus on inhimillisen vuorovaikutuksen ydin, joka ohjaa jokaisen toimintaa. Vuorovaikutus on kuin yhteinen matka, joka antaa tietoa toisistamme ja samalla itsestämme. Toiminta eri tilanteissa antaa merkkejä matkan sujumisesta. Kun mukana on luottamusta, pystyy huomioimaan toiset, olemaan rohkaiseva ja kohtuullinen odotuksissaan. Luottamus rohkaisee jäämään, epäluottamus lähtemään.