mukaan ottaminen

12.2.2020

Mukaan ottamisen merkitys

Kukaan ei pärjää tehtävässään ilman muita. Yhteistyöstä itsensä eristävä jää vaille tukea, sillä haluttomuus toimia muiden kanssa koetaan usein välinpitämättömyydeksi, ylemmyyden tunnoksi tai arvostuksen puutteeksi. Parhaimmillaan hyvä yhteistyö palvelee sekä tavoitteiden toteutumista että ihmissuhteita ja kokemusta merkityksellisestä työstä.  

Hyvän yhteistyön merkitystä ei voi korostaa liikaa. Tietää keneen ottaa yhteyttä ja missä on tärkeää kertoa näkemyksensä. Samalla saa uusia näkökulmia ja mahdollisuuden syventää osaamistaan. Ilman yhteistyötä ei saa riittävän laajaa kuvaa siitä, mitä organisaatiossa pidetään tärkeänä, mihin kiinnitetään huomiota ja mistä puhutaan. Jos jättäytyy yksin, menettää kosketuksen siihen, mitä työyhteisössä on meneillään ja mitä pidetään tärkeänä.

Monesti organisaatiossa puhutaan siitä, ketkä kuuluvat sisäryhmään, jonka oletetaan saavan enemmän ja aiemmin tietoa kuin muut. Ja ketkä taas jäävät ulkoryhmään, joka saa tietoa virallisessa järjestyksessä. Moni haluaisi kuulua mieluummin sisäryhmään, sillä siinä tuntee olevansa tärkeä osa työyhteisöä ja kuuluvansa niihin, jotka ovat mukana vaikuttamassa päätösten sisältöön.

Miksi sisä- ja ulkoryhmä ovat tärkeitä työyhteisön kannalta? Ulkoryhmä kokee olevansa vailla vaikutusmahdollisuuksia. Syrjässä oleminen vähentää kiinnostusta ja tasavertaisuuden kokemusta. Sen sijaan tapahtumien ja päätöksenteon keskellä oleminen motivoi sisäryhmään kuuluvia. Sama tilanne pitäisi saada aikaan kaikkien kanssa. Siihen auttaa, kun ei jätä ketään syrjään, vaan ottaa mukaan.