Sosiaalinen pääoma

27.11.2019

Mihin sosiaalista pääomaa tarvitaan?

Luottamus on osa työyhteisön sosiaalista pääomaa.  Sillä tarkoitetaan organisaation sosiaalista verkostoa ja tiedon jakamista, keskinäistä luottamusta ja vastavuoroisuutta. Ne auttavat yhteistyötä ja saavat työn sujumaan. Sosiaalisella pääomalla on pyritty mm. selittämään, miksi jossain yhteisössä syntyy parempia ja vastavuoroisempia suhteita muita helpommin.

Sosiaalinen pääoma on piirre, joka luonnehtii voimakkaasti yhteisön kulttuuria. Se ei siis ole yksilöiden ominaisuus, vaan yhteisön ominaisuus. Se kohdistaa huomion arvoihin, periaatteisiin, normeihin ja käytäntöihin ja motivoi toimimaan niiden suunnassa.  Silloin ollaan valmiita tekemään töitä myös yhteisten päämäärien eteen ja tarpeen mukaan myös priorisoimaan ne omien tavoitteiden edelle. Kun sosiaalinen pääoma on vahva, uskalletaan työyhteisössä olla avoimia ja tasavertaisia.