16.11.2017

Pari sanaa luottamuksesta

Luottamus on tunne siitä, että toiseen ihmiseen ja hänen hyväntahtoisuuteensa voi luottaa. On ennakoitavissa, miten hän toimii eri tilanteissa. Kun toinen osoittautuu luottamuksen arvoiseksi, syventävät kokemukset luottamusta. Se lisää myös omaa halua olla yhtä luotettava.

Luottamus on yleensä molemminpuolista ja vastavuoroista. Luotan sinuun ja sinä minuun. Tai voihan käydä niinkin, että olemme molemmat yhtä epäluuloisia eikä luottamusta pääse syntymään. Luottamus kasvaa vähitellen. Se vahvistuu, kun puheet ja teot vastaavat toistuvasti toisiaan. Luottamuksen voi yleensä menettää vain kerran mutta nopeasti.

Jos otat toiset huomioon ja kiinnostut heidän ajatuksistaan ja tekemisistään ja ennen kaikkea olet ystävällinen, sinun koetaan arvostavan muita ja osoittavan luottamusta. Olet hyvä tyyppi, luottamuksen arvoinen. Kun luotat muihin, saat usein vastalahjaksi luottamusta.

Luottamus rakentuu siis tekojen kautta ja se herättää halun vastavuoroisuuteen. Molemmin puolinen auttaminen ja huomioon ottaminen kasvattavat luottamusta. Parhaimmillaan luottamus on kuin itseään toteuttava ennuste, joka saattaa laajeta koko verkostoon. On helpompi luottaa henkilöön, joka on jonkun itselle tärkeän ihmisen luottohenkilö. Erilaiset verkostot kytkeekin yhteen usein juuri luottamus.

Luottamuksen syntyminen vaatii rehellisyyttä, kuuntelua, johdonmukaisuutta, keskustelua, oikeudenmukaisuutta ja keskinäistä arvostusta. Helpompi sanoa kuin elää todeksi organisaation arjessa.