Katseet

13.11.2019

Kasvojen säilyttäminen

Sosiaaliset tilanteet altistavat katseiden kohteena olemiselle ja samalla arvioinnille siitä, osaako toimia odotusten mukaisesti. Katse tunnustaa toisen ihmisen vuorovaikutuksen osapuoleksi. Ja toisinpäin: välttelevä katse kertoo, että ei kiinnosta, ei uskalla, haluaa peitellä tai kohtaaminen on vaikeaa. Katse kertoo suhteesta toiseen, sillä katsoessaan katsoja paljastaa samalla itsensä.

Katseet vaikuttavat minuuteemme, sillä silloin näkee itsensä toisten silmin. Kyse on myös rooleista. On eri asia olla tilanteessa avustajana kuin neuvottelijana, johtajana tai työntekijänä, oman ammattinsa edustajana tai ystävänä samanhenkisten seurassa. Roolit kertovat asemasta ja odotuksista, katseet palautteesta ja arvostuksesta. Katseeseen reagoidaan yhtä herkästi kuin sanattoman viestinnän viesteihin, sillä suhtautuminen näkyy myös katseessa.  

Hyvistä pyrkimyksistä huolimatta kaikissa sosiaalisissa tilanteissa voi syntyä kiusallisia tilanteita. Silloin syntyy tarve säilyttää kasvonsa.

Kasvotyötä tehdään esimerkiksi olemalla huomaamatta mitä tapahtui, pienillä valkoisilla valheilla tai vaikkapa vaihtamalla puheenaihetta. Yhteistyön jatkumisen kannalta on yhtä tärkeää olla menettämättä omia kasvojaan kuin suojella toisen kasvoja. Se on tapa säilyttää hyvät suhteet ja ilmapiiri. Mitä enemmän ihmiset pitävät toisistaan tai mitä tärkeämpi joku toinen on itselle, sitä paremmin huolehditaan siitä, ettei kasvoja menetä. Kasvojen menettäminen tuntuu julkiselta nolaamiselta, ja vaikuttaa omien tunteiden lisäksi myös yhteistyöhön jatkossa.