27.2.2019

Innostava ja tuottava työyhteisö

Innostavan ja tuottavan työyhteisön luomiseen tarvitaan sekä hyvä fiilis että hyvät tulokset, ei vain jompikumpi. Tätä on tutkittu mm. Työterveyslaitoksen Innostuksen spiraalit (INSPI) -hankkeessa. Hankkeen tulokset ovat samanaikaisesti sekä yllättäviä että luonnollisia. Tulosten ydin on siinä, että ne tekijät, joilla työyhteisö pärjää ja voi hyvin, ovat juuri niitä tavallisia odotuksia, joita meillä on toisiamme kohtaan työssä ja erilaisissa vuorovaikutustilanteissa.

Työltä halutaan itsenäisyyttä ja kehittävyyttä ja sitä, että tavoitteet ovat selkeät. Työn tekemisestä toivotaan myös palautetta. Toivotaan, että kohtelu työyhteisössä on oikeudenmukaista ja luottamukseen perustuvaa. Pidetään tärkeänä sitä, että saa tukea, voi olla varma työn jatkumisesta ja että keskinäinen vuorovaikutus on ystävällistä. Johtamisen toivotaan olevan palvelevaa, ei pomottavaa.

Lisäksi on tärkeää, että yhteistyö läheisten työkavereiden kanssa sujuu ja on voimaannuttavaa. Työtä olisi voitava myös tuunata, tehdä siitä omannäköistään ja sellaista, että siinä voi käyttää vahvuuksiaan. Tutkimushankkeen tulokset kertovat, että hyvinvoivan ja tuottavan työyhteisön rakentaminen on arkista tekemistä ja kaikkien mahdollisuuksien rajoissa. Erityisen tärkeää on panostaa sosiaalisiin tilanteisiin ja kohteluun.

Hyvään vuorovaikutukseen tarvitaan arvostusta, oikeudenmukaisuutta, yhteistyötä, vaikutusvaltaa ja onnistumisia. Kyse on paitsi arkisista kohtaamisista myös tietoisesta tavasta ottaa mukaan ja tehdä yhdessä. Kokemuksen ytimessä on tunne reilusta kohtelusta. Oikeudenmukaisuus rakentuu sille, että otetaan mukaan ja annetaan vaikutusmahdollisuuksia. Samalla hallinnan tunne lisääntyy erityisesti muutostilanteissa. Ja se, mihin kiinnitetään huomiota, mitä kommentoidaan ja kenelle annetaan aikaa, kertoo siitä, mitä arvostetaan ja keihin luotetaan.

Jos työyhteisössä toimii tavalla, joka ohittaa, latistaa tai mitätöi, työyhteisön ilmapiiri, hyvinvointi ja tulokset heikkenevät merkittävästi. Sellaista on esimerkiksi kielteinen julkinen palaute, arvostelu, komentaminen, perustelemattomat muutokset, välinpitämättömyys ja epäasialliseksi koettu toiminta. Ne koetaan paitsi heikkoina vuorovaikutustaitoina myös negatiivisena tapana käyttää valtaa.