Sosiaalinen pääoma

10.8.2022

Yhteinen voimavara

Tiimiin, joka luottaa toisiinsa, syntyy myös yhteistä sosiaalista pääomaa. Hieman oudon kuuloisesta sanaparista huolimatta siinä on kyse arkisesta asiasta. Siitä, että olemme yhdessä enemmän kuin yksin.

Sosiaalinen pääoma on verkostoja, hyviä suhteita ja niissä syntyvää luottamusta ja vastavuoroisuutta. Tietoa ei pantata, yhteistyö on vaivatonta ja keskinäinen tuki kasvaa. Vahvalla sosiaalisella pääomalla on myös vaikutusta organisaation taloudelliseen menestykseen, sillä kun yhteiselämä sujuu kitkatta, on helppo tehdä parhaansa.

Sosiaalinen pääoma ei siis ole yksilöiden ominaisuus, vaan osa yhteisön kulttuuria. Se syntyy helpommin silloin, kun ihmisiä yhdistävät samanlaiset arvot, tavoitteet ja toimintatavat. Samankaltaisuus lähentää ja saa myös keskinäisen avun kukoistamaan. Silloin ketään ei jätetä yksin.

Luottamus ja sosiaalinen pääoma muodostavatkin hyvän kierteen. Mutta eivät itsestään, vaan ne vaativat johtamista, ettei omien etujen ajaminen nouse yhteisten tavoitteiden tilalle.

Kun vuorovaikutus sujuu, on yhteistyö helppoa. Yhdessä tekemisen tuloksena onnistutaan, ja se taas parantaa ilmapiiriä. Silloin on myös helpompi ottaa muut huomioon. Kun saa tukea, on valmiimpi tekemään töitä myös yhteisten päämäärien eteen ja tarpeen mukaan myös asettamaan ne etusijalle.

Vahva sosiaalinen pääoma on otollinen myös suojapanssarien laskemiselle ja omien mielipiteiden rohkeammalle esille tuomiselle. Silloin uskalletaan olla myös avoimia ja tasavertaisia.