Puhun, kirjoitan ja valmennan. Tietokirjailija, työnohjaaja, yhteiskuntatieteiden tohtori, ultrajuoksija, matkapyöräilijä ja kaupunkivaeltaja.

Solmukohtia
Vuorovaikutus ja yhteisöjen maailma

Mielenmaisemia 
Juoksu, matkapyöräily, kaupunkivaellus ja mielenmaisemat.

Vuorovaikutus

Vuorovaikutus muuttaa maailmaa

Osaa­mista ei kannata pantata. Kun antaa omaa osaa­mistaan yhteiseen käyttöön, saa par­haim­millaan vas­ta­lah­jaksi yhteisön, jossa luot­tamus kukoistaa puolin ja toisin. Silloin on myös hel­pompi ymmärtää se, että jokai­sella on oma näkö­kulma siihen, mistä luot­ta­muk­sessa on kyse.

Luot­tamus syntyy siellä, missä inhi­mil­li­syyskin, ihmisten välillä. Se on tunne ja taito, joka rakentaa hyviä suh­teita ja auttaa onnis­tumaan, mutta rik­koutuu myös her­kästi. Luot­tamus tar­vit­seekin sekä sanoja että tekoja. Jos sanat ja teot ovat ris­ti­rii­dassa, teoilla on suu­rempi merkitys.

Kuten tie­dämme, vuo­ro­vai­ku­tuk­sella on voima muuttaa maa­ilmaa. Siksi jokainen hetki, jonka vie­tämme yhdessä, on niin tärkeä.

Soita 000 000 0000