18.3.2020

Vuoropuhelun merkitys

Työpaikalla tapahtuvan keskustelun tehtävänä on huolehtia töiden sujumisesta. Tarkennetaan tavoitteita ja toimintatapoja, haetaan uusia ideoita, suunnitellaan ja toteutetaan muutoksia, annetaan palautetta ja arvioidaan onnistumista. Tehdään siis töitä.

Samalla rakennetaan ihmissuhteita ja yhteistä ymmärrystä. Ilman keskustelua ei ole meitä, yhteisen tavoitteen eteen työskentelevää joukkoa, työyhteisöä. Ilman yhteistä puhetta on vain erillisiä yksilöitä omine tavoitteineen.

Ajatustenvaihdon yhtenä tehtävänä on saada aikaan työyhteisössä yhteinen näkemys. Se syntyy kiinnostumalla siitä, mitä kukin ajattelee ja mitä pitää tärkeänä. Hyvän keskustelun, dialogin, voima on siinä, että se auttaa mukana olijoita kehittymään laajentamalla, tarkentamalla, syventämällä tai korjaamalla ajattelua.

Toisin sanoen keskustelun kautta syntyy mahdollisuus oppia sekä uusia asioita että itsenäistä ajattelua, sillä puhuessaan muiden kanssa joutuu ottamaan vastuuta siitä, mitä sanoo.