Puhetapa

25.3.2020

Anna vuoropuhelulle aikaa

Vuoropuhelu ei aina synny itsestään, vaan sille täytyy järjestää mahdollisuus.  Käytännössä se tarkoittaa sitä, että varataan aikaa keskustelulle, ohjataan sitä kysymysten ja vastausten kautta ja varmistetaan, että kaikki osallistuvat. Kun keskustelut ovat säännöllisiä, on jokaisen myös helppo ottaa asioita esille tarpeen mukaan.

Aina on tilanteita, joissa hyvätkin aikomukset rakentaa yhteistyötä kariutuvat joustamattomuuteen ja haluttomuuteen ymmärtää muita. Vuoropuhelu ei myöskään suju luontevasti, jos jonkun tapa puhua on kovin luotaan työntävä ja epätasa-arvoinen. Siksi oman puhetavan tunnistaminen on yksi avain parempaan keskusteluun. Mitä enemmän keskinäistä kunnioitusta, sitä paremmat mahdollisuudet tasavertaiseen ja uutta luovaan keskusteluun.

On hyvä tunnistaa se, millaista keskustelua työyhteisössäsi käydään. Entä neuvotteluissa? Erityisen tärkeää on olla realistinen sen suhteen, millainen on oma roolisi vuoropuhelun rakentajana. Seuraavan kerran, kun juttelet muiden kanssa vähän isommalla porukalla, havainnoi hetki paitsi keskustelun luonnetta myös omaa tapaasi olla siinä mukana. Jos muilta kysyttäisiin, millainen olet keskustelijana?