5.9.2018

Johtamisen aakkoset: G niin kuin Guru

Guruksi voidaan kutsua sellaista, joka on alansa huippu ja arvostettu vaikuttaja, tai ainakin sellaisen maineessa oleva henkilö. Joissakin yhteyksissä guruun liitetään valaistumisen ja henkisen opettajan piirteitä. Tarkemmin ajatellen nekin toiveet saattavat olla taustalla silloin, kun puhutaan työelämän guruista.

Guruksi nimetään usein kantaa ottava, esillä oleva ja värikkäistä mielipiteistään tuttu asiantuntija, joka saa tilaa ja vastakaikua. Guruksi voidaan myös leikkisästi kutsua sellaista, jolle syystä tai toisesta halutaan antaa erityistä arvonantoa ja nostaa hänet eri asemaan kuin muut. Guru on monelle roolimalli, johon on helppo samastua. Hän tietää, osaa ja valaisee. Gurussa tuntuu usein olevan jotain salaperäistä viisautta, josta muutkin haluavat osansa. Aina gurun ei tarvitse edes puhua, pelkkä läsnäolo voi riittää. Kun guru on paikalla, ovat muutkin, sillä ainahan tiedon murusista on hyötyä ja gurumainen viisaus saattaa tarttua.

Guruja on myös kritisoitu yksipuolisen ja yksinkertaisen viestin toistajiksi, mutta ehkä gurut keräävätkin kuulijoita juuri siksi. Selkeys on ymmärrettävämpää kuin monimutkaisuus. Asioita ja joskus organisaatioelämääkin tuntuu olevan helpompi hallita, kun saa suunnan ja pari keinoa. Oma takeltelu jää vähemmälle, kun reitti näyttää selvältä.

Organisaation sisäinen guru on ristiriitaisessa roolissa. Vetovoimainen guru kerää alkuun kuulijoita ympärilleen, joten huomio on ainakin hetkeksi taattu. Toisaalta korostunut asema voi herättää piilevän kateuden, joka paitsi karkottaa kannattajia myös käynnistää vastavoimat. Glorian haihduttua entinen guru voi paljastua samanlaiseksi asiantuntijaksi kuin muutkin, ehkä vain paremmilla vaikuttamistaidoilla varustetuksi. Matka jalustalle ja sieltä alas voi olla yhtä nopea ja yllättävä.

Guruna ei siis ole helppo olla. Johtajiin ja esimiehiin kohdistuu aina odotuksia kaiken osaamisesta, ratkaisemisesta ja jalustalle nostamisesta. Jos haksahtaa uskomaan olevansa ylimitoitettujenkin odotusten mukainen, on vaarassa menettää todellisuudentajunsa. Ja se on tunnetusti haitallista. Kannattaa siis miettiä tarkkaan, sopiiko gurun ja johtajan rooli yhteen. Guruus voi hivellä itsetuntoa, mutta samalla myös lyödä korville lähestyttävän ja osaavan johtajan roolia.

Tutustu myös Fraasiin, Edistämiseen ja Epämääräisyyteen, Diversiteettiin, Caseen, Balanssiin & Arvostamiseen ja Ankeuttamiseen