2.1.2019

Työyhteisödraamaa: Totuuden valkeneminen eli anagrorisis

Organisaatiossa alkaa tapahtua silloin, kun jotain uutta ilmenee. Tieto voi liittää ihmisiä entistä vahvemmin yhteen tai saada aikaan hajaannusta. Jos uusi informaatio paljastaa salattua, on yllättävää tai tuo tietoisuuteen kaikkien odottaman mutta vaietun, voi tilanne olla yhteisölle käänteentekevä.

Totuuden valkeneminen, anagrorisis, edeltää usein käännekohtaa. Anagrorisis on hetki, jolloin tietämättömyys vaihtuu tiedoksi. Näytelmässä outo henkilö paljastuukin tutuksi, tai asioiden oikea laita valkenee yhtäkkiä. Organisaation totuuden hetket paljastavat mitä oikeasti tapahtuu. Uudet liittoutumat ja klikit tulevat näkyviksi. Nimitykset julkistetaan tai muutosten sisältö ja aikataulu tiedotetaan. Kilpailijat tekevät jotain, joka vaikuttaa kaikkiin toimijoihin. Konfliktitilanteet tuovat esille jotain, joka on haluttu pitää taustalla.  Totuudenhetket näyttävät työyhteisössä sen, mitä pinnan alla tapahtuu.