15.3.2018

Työyhteisödraamaa: Peripeteia, kun paluuta vanhaan ei enää ole

Peripeteia on draamassa se piste, jossa toiminnan suunta kääntyy äkillisesti. Paluuta vanhaan ei enää ole. Peripeteia on eräänlainen ratkaisun paikka, joka ohjaa draaman kulkua. Vaikka kyse on aristoteelisen draaman käsitteestä, on peripeteia nähtävillä organisaatioidenkin toiminnassa.

Käännekohtia eli isoja murroskohtia organisaation elämässä ovat esimerkiksi liiketoiminnan muutokset, yhdistymiset ja tehostamiset. Ne muuttavat työyhteisön toiminnan vääjäämättä. Pienempiä taitekohtia tapahtuu päivittäin: tiimiin tulee uusia jäseniä, esimies vaihtuu, tuotteet ja palvelut kehittyvät, asiakaskäyttäytyminen muuttuu. Tai suhteet ihmisten välillä tiivistyvät tai väljenevät tai yhteistyössä sattuu jotain odottamatonta. Ne kaikki ovat käännekohtia, jotka muuttavat organisaation elämää.

Myös työyhteisödraama keskittyy ihmisiin ja organisaatioelämän käännekohtiin. Tarina rakentuu päähenkilön tavoitteiden ympärille. Kiinnostava juoni saa jännittämään ja sisältää käännekohtia ja yllättäviä paljastuksia, jotka muuttavat tapahtumien suuntaa. Tilanteet, käänteet ja konfliktit paljastavat pyrkimykset ja suhteet. Niiden seurauksena jotain muuttuu, usein pysyvästi. Ajattelutapa, toiminta, arvot tai asenteet saavat uuden suunnan. Draama näyttää, mitä todellisuudessa tapahtuu ja oivalluttaa niin katsojia kuin siinä mukana oleviakin.

Lisää draaman keinoista kirjassani Organisaatiodramaturgialla toimiva työyhteisö