13.9.2017

Tunteet työyhteisössä

Tunteet heräävät työyhteisössä samoista asioista kuin muutenkin elämässä. Ilahtumisesta. Epävarmuudesta. Uusista asioista ja ihmisistä. Muutoksista. Yllättävistä tapahtumista. Siitä, kuka puhuu kenenkin kanssa. Tai kenen kanssa ei puhuta. Mitä esimies tekee tai mitä hän jättää tekemättä. Mihin asioihin johto on ottanut kantaa, mistä asioista taas ei kerrota mitään. Tunteet ovat iloa, surua, hämmästystä, kiukkua, malttamattomuutta, odotusta, pettymystä, tyytyväisyyttä.

Tuntuuko sinusta siltä, että työpaikalla tunteet eivät saa näkyä, tai ettet itse ainakaan ole mikään tunneihminen? Mieti hetki. Milloin viimeksi olit työpaikalla iloinen niin, että se oikein tuntui? Mitä viimeksi hämmästelit? Olit tyytyväinen tai pettynyt?

Tunteet liittyvät tapaamme nähdä ja kokea eri tilanteet. Ne kertovat tavoitteiden saavuttamisesta tai turhautumisesta. Ne syntyvät sosiaalisissa tilanteissa ja kertovat kokemuksista ja suhteesta tunteita herättäviin henkilöihin, tapahtumiin ja ilmiöihin. Tunteet ohjaavat valintojamme ja kertovat siitä, mitä pidämme tärkeänä.

Tunteiden vaikutus työn tekemiseen unohtuu usein päivittäisessä työssä. Omat tunteensa tunnistaa helposti. Sen sijaan niiden vaikutus muihin jää nopeissa tilanteissa pohtimatta. Sellaista esimiestä tai kollegaa, joka ei näytä tunteitaan, pidetään helposti välinpitämättömänä ja tunteettomana. Se ei herätä luottamusta, vaan epäilyksen: eikö toinen pysty ottaman huomioon ihmisiä tai kokemaan empatiaa.  Työn tulos ei riipu pelkästään motivaatiosta ja kiinnostuksesta työtä kohtaan. Tarvitsemme myös työtehtävissä toisen huomiota, tukea ja yhteistyötä. Siksi tunteiden huomioiminen on tärkeää.