22.9.2017

Hieman oikeudenmukaisuudesta

Tarve tulla kohdelluksi oikeudenmukaisesti on meissä syvällä. Esimies, jonka koetaan antavan mahdollisuuksia, kohtelevan reilusti ja toimivan fiksusti, saa usein ratkaistua vaikeitakin tilanteita. Sen sijaan epäreiluksi koettu toiminta ja perustelemattomat päätökset saavat epäilemään esimiehen osaamista. Mitä voi tehdä lisätäkseen oikeudenmukaisuuden kokemusta? Ratkaisevaa on, miten toimii ihmisten kanssa.

Oikeudenmukaisuus on tavallisia käytännön tekoja ja odotuksia. Mieti hetki itseäsi ja työyhteisöäsi. Haluat varmasti pitää kiinni oikeuksistasi ja oikaista itseesi liittyvät väärät tiedot. Jos tilanne on ristiriitainen, pidät tärkeänä, että saat kertoa oman käsityksesi asioista ja tapahtumien kulusta. Haluat todennäköisesti myös, että saat kertoa mielipiteesi itseäsi koskevissa asioissa. Toivot päätöksenteolta johdonmukaisuutta ja puolueettomuutta.

 Oikeudenmukaisuuden kokemusta edistää kunnioittava ja ystävällinen suhtautuminen.  Se rakentaa luottamusta niihin, jotka päätöksiä tekevät. Oikeudenmukaisuuden yksi peruskysymys onkin, miten päätökset tehdään, mitkä ovat päätösten perusteet ja seuraukset ja pääseekö vaikuttamaan.

Jos päätöksentekoprosessia pidetään reiluna, päätös hyväksytään helpommin. Kokemus oikeudenmukaisuudesta vaikuttaa myös siihen, miten työyhteisö haluaa noudattaa sovittua. Pelkkä osallistumismahdollisuus ei kuitenkaan vielä riitä, jos mielipiteitä ei oteta millään tavalla huomioon. Annatko esimiehenä muiden näkemysten vaikuttaa päätöksiisi?

Reilu kohtelu, läpinäkyvät menettelytavat, mukaan ottaminen ja selkeät perustelut saattavat saada epämiellyttävätkin ratkaisut tuntumaan ymmärrettäviltä. Välinpitämättömyys ja ohittaminen saavat puolestaan tarpeellisetkin valinnat tuntumaan epäoikeudenmukaisilta. Kun päätöksiä valmistellaan yhdessä, syntyy luontevia paikkoja keskustelulle, vaikuttamiselle ja oikeudenmukaisuuden kokemukselle.