13.2.2019

Sanattoman viestinnän voima

Suuri osa siitä, mitä vuorovaikutustilanteissa tapahtuu, ilmaistaan sanattomalla viestinnällä eli ilmeillä, eleillä ja äänensävyillä. Ne ovat keinoja tehostaa viestiä ja ohjata tulkintaa. Sanaton viestintä on myös äänen korkeuden vaihtelua, puheen rytmiä ja sen tarkoituksellista muuttamista. Se on asentoja, katseita, hengityksen rytmiä ja puheen painotusta ja tauotusta.

Sanaton viestintä lataa tilanteeseen lisää tunteita. Se on keino vaikuttaa varsinkin silloin, kun viesti ei muutoin tunnu menevän perille tai kun halutaan korostaa omaa asemaa. Usein sanatonta viestintää osataan käyttää erinomaisesti, kun halutaan tehostaa negatiivista palautetta. Sen sijaan kiitoksen ja ilon tilanteissa on tyypillistä toimia vähemmän tunteita osoittaen. Se neutralisoi huonolla tavalla viestin vaikutusta.

Osa työyhteisön viestintää ovat keskustelun ja tiettyjen aiheiden välttely ja vaikeneminen. Välttelyn keinot ovat monet. Puhutaan esimerkiksi tarkoituksellisen pintapuolisesti tai ollaan pidättyväisiä. Ohitetaan kysymys vaihtamalla aihetta, vastaamalla asian sivusta tai siirretään vastakysymyksellä vuoro takaisin kysyjälle. Voidaan myös pyytää jotakin ”paremmin asian tuntevaa” kertomaan tai todeta, ettei pysty kommentoimaan. Tai vastataan tietoisen epämääräisesti tai ryhdytään puhumaan passiivissa ja häivytetään siten omaa vastuuta ja mielipidettä. Erityisen tehokasta on osoittaa sanattomalla viestinnällä kaikin tavoin, että asia on turha, liian arkaluonteinen, ei kuulu tähän tilanteeseen tai olisi pitänyt ratkaista jo aikoja sitten, joten ei nytkään kannata puhua. 

Vaikeneminen voi olla hiljaisuutta, jolla annetaan muille tilaa, pieni mielenosoitus, jolla kerrotaan, että jokin ei miellytä tai mykkäkoulu, jolla sulkeudutaan pois vuorovaikutuksesta. Se voi olla myös keino olla vastaamatta tai tapa osoittaa valtaa. Vaikenemisen vaikutus on välillä jopa suurempi kuin puheen, sillä monitulkintaisuudessaan se vaikuttaa luihin ja ytimiin asti. On vaikeampi suunnistaa sosiaalisissa tilanteissa, jos viestit voi tulkita monin tavoin.