17.5.2018

Roolit kärjistävät toiminnan

Ihminen muuttuu usein työyhteisön tilanteissa roolihahmoksi, jonka toiminta kärjistetään muutamien lauseiden kuvaksi. Tapoihin viitataan usein sanomalla ”taas Mikko…” tai ”Niina ei koskaan…” -tyyppisillä lauseilla. Heille, joista kerrotaan usein (kuten esimiehet tai johto), annetaan joskus lempi- tai pilkkanimi, joka kuvastaa muiden suhtautumista. Toistuvien tarinoiden kohde nimetään uudella nimellä, joka kärjistää häneen liitetyt mielikuvat.

Työyhteisössä monet ovatkin jollain tavoin kärjistettyjä toimijoita, ei välttämättä samanlainen ihminen, millaisena läheiset hänet tuntevat. Työyhteisön antamat, itse otetut ja henkilöä leimaavat roolit vaikuttavat voimakkaasti siihen, millaisena kukin meistä työpaikalla koetaan.

Sana rooli on alun perin viitannut draamaan ja paperirullaan, johon näyttelijän vuorosanat oli kirjoitettu. Rooli kuvaakin erityisen hyvin sitä, miten ihmiset toimivat myös organisaatioissa: heille annetun tehtävän ja siinä odotetun tavan, roolin, mukaisesti.

Esittämisen idea on muokata omat pyrkimykset muille ymmärrettäväksi toiminnaksi, jotta oma tavoite voisi toteutua. Se edellyttää tietoisuutta työyhteisön odotuksista ja sopivan roolin valintaa ja esittämistä. Niiden kautta voi näyttää osaamisensa ja tehdä itsensä kiinnostavaksi. Esittämisen kautta muokkaamme itsestämme ikään kuin tuotteen, joka on helppo hankkia ja jonka omistaminen tuo myös ostajalle sosiaalista arvostusta. Esityksen onnistummista arvioidaan yleisön ja muiden esittäjien toimesta. Palkintona on sosiaalinen pärjääminen tai epäonnistuminen.