Vuorovaikutus

18.1.2023

Tarvitaan aikaa

Mitä vähemmän kokemusta yhdessäolosta on ja mitä huonommin tunnemme toisemme, sen vaikeampaa vuorovaikutus on. Siksi tutustumisen merkitystä ei voi korostaa liikaa. Tunteminen on paitsi edellytys luottamuksen syntymiselle myös sille, että erehdykset on mahdollista ymmärtää ja antaa anteeksi.

Yksi parhaita tapoja vaikuttaa konflikteihin on se, että tekee parhaansa estääkseen niiden syntymisen. Millä tavoin? Rakentamalla hyvän vuorovaikutuksen kulttuuria ja auttamalla ihmisiä tutustumaan toisiinsa niin ammattilaisina kuin ihmisinä. Samalla se vahvistaa yhteisön sosiaalista pääomaa.

Kun sekä hyvin sujuvassa vuorovaikutuksessa että ristiriitatilanteissa annetaan kaikille mahdollisuus tulla kuulluksi mutta myös kantaa vastuuta tilanteen ratkaisusta, lisätään osallisuutta yhteiseen toimintaan. Silloin rikkoutunutkin luottamus on mahdollista rakentaa uudelleen.