22.11.2023

Suhteiden merkitys 3/3

Hyvät suhteet edistävät yhteistyötä, mutta kuten esimerkkini kertoo, energia voi myös kulua innostuksen sijasta turhautumiseen, välttelyyn tai näennäiseen tekemiseen. Mutta vaikka huonosti sujuvissa tilanteissa ärtymys on pinnalla eivätkä tunteet kanssaihmisiä kohtaan ole kovin lämpimiä, kannattaa suhteista pitää huolta. 

Sillä niin raadolliselta kuin se tuntuukin, suhteet ratkaisevat. Ne määrittelevät suosiota ja syrjässä olemista, mahdollisuutta vaikuttaa ja pääsyä tärkeisiin projekteihin. Olemme myös taipuvaisia toimimaan niiden kanssa, joihin on hyvät välit, ja sivuuttamaan ne, jotka eivät ole läheisiä.

Tässä on ydin. Jos ei pääse mukaan, ei pysty vaikuttamaan. Siksi suhteilla ja sosiaalisilla taidoilla on merkitystä.

Jälkikäteen ajatellen juuri ne paikat, joissa koen onnistuneeni hyvin, ovat olleet niitä, joissa vuorovaikutus oli luontevaa ja mutkatonta. Niissä ei myöskään rakenneltu ylimääräisiä raja-aitoja tehtävien tai ihmisten välille. Ihmisten väliset suhteet eivät tuoneet ylimääräistä kuormitusta ja oli helppo jutella yhdessä, kun ei tarvinnut jatkuvasti miettiä, mitä uskaltaa tai kannattaa sanoa.

 Sellainen, joka on hyvin vaivatonta ja tavanomaista, ei tunnu mitenkään erityiseltä, ennen kuin sen huomaa menettäneensä.

Kannattaisiko sitten esimerkiksi työpaikalla keskittyä vain asioihin ja jättää ihmissuhteet vähemmälle? Ei, sillä ilman yhteistyötä asiatkaan eivät suju. Yhteisö on koossa juuri siksi, että se huolehtii asioista yhdessä.

Yhdessä. Juuri se tekee yhteistyöstä sekä niin vaikeaa että niin antoisaa. Kumpaa, sen ratkaisevat käytännössä ihmisten väliset suhteet.

Mikään ryhmä ei onnistu yhdessä ilman hyvä keskinäisiä suhteita.