8.11.2023

Suhteiden merkitys 1/3

Jokainen hetki yhdessä rakentaa yhteistä sosiaalista todellisuuttamme. Tilanteet, joissa kohtaamme. Tavat, joilla kohtelemme toisiamme. Tunteet, joita toisissamme herätämme. Välillämme olevat suhteet, jotka syntyvät, vahvistuvat, hiipuvat tai lakkaavat. Kaikki kietoutuu yhteen kokonaisuudeksi, joka saa viihtymään yhdessä, olemaan varuillaan tai pyristelemään irti kaikesta yhteisestä. Joskus on helppo sanoa mistä kiikastaa tai miksi viihtyy, toisinaan oman olon sanoittaminen on hankalaa. Tietää vain, että yhdessä on hyvä olla tai että vuorovaikutus ei oikein suju.

 Mikä tahansa ryhmä tai organisaatio on oiva paikka havainnoida ja oppia ihmissuhteista. Miksi joidenkin kanssa on kiva olla, kun toisten kanssa hankausta taas ei voi välttää? Miten ilmapiiri tai oma olo voi muuttua hetkessä ja miksi tietyt tilanteet ja keskustelut toistuvat kuin samaa kaavaa noudattaen? Entä miksi tutussakin joukossa voi tapahtua jotain, joka muuttaa yllättävästi ihmisten välisiä suhteita? Ja mitä ylemmäs organisaatiotikkaita kiipeää, sitä konkreettisimmilta myös valtaan liittyvät ilmiöt alkavat tuntua.

Tietenkin myös oma henkilöhistoria vaikuttaa siihen, mitä pistää merkille. Käytän itseäni esimerkkinä. Nuoruuden työ valmentajana sai kiinnostumaan oppimisesta mutta myös ihmisten välisistä suhteista, sillä lasten parissa työskennellessä näki väistämättä myös aikuisten toimintaa. Kun siihen lisäsi ensimmäisten työvuosien kokemukset erilaisista työyhteisöistä, halusin syventyä siihen, mistä vuorovaikutuksessa ja ryhmädynamiikassa oikein on kyse. Esihenkilönä ja johtajana toimiminen toi vallan ja vaikuttamisen kysymykset lähelle, ja organisaatioiden muutostilanteet korostivat kulttuurin ja yhteistyön merkitystä. Se, mitä ihmisten välillä tapahtuu, alkoi kiinnostaa entistä enemmän, sillä kokemukseni oli, että se vaikutti tunnelman lisäksi työn tuloksiin.  

Jokainen tilanne opettaa, usein kantapään kautta. Yleensä juuri silloin, kun on tavoittanut itsensä ajattelemasta, että on jo nähnyt kaiken, tapahtuu jotain uutta. Mutta samalla siinä on kuitenkin jotain tuttua. Kuten ystäväni kerran totesi, joka paikassa on aina ne samat tyypit, niillä on vain eri nimet ja ulkonäkö. Mutta käyttäytyminen on samanlaista.