22.9.2021

Sosiaalisesta pääomasta

Yhteistyö puhumattakaan sen lopputuloksesta ei ole koskaan parhaimmillaan, jos keskinäinen luottamus on kateissa. Mutta jos ryhmän sisäinen luottamus on kunnossa, alkaa hyvän fiiliksen ja tulosten lisäksi kehittyä myös yhteistä sosiaalista pääomaa. Silloin vuorovaikutuskin sujuu kitkatta. 

Hieman oudon kuuloisesta sanaparista huolimatta sosiaalisessa pääomassa on kyse arkisesta asiasta. Se on yhteenkuuluvuuden tunnetta ja yhteishenkeä, joka syntyy hyvistä ihmissuhteista, vastavuoroisuudesta ja ihmisten välisestä luottamuksesta. Sosiaalinen pääoma on vahva, kun yhteisössä jaetaan tietoa, verkostot toimivat ja on syntynyt keskinäisen tuen ilmapiiri. Silloin on helppo tehdä yhteistyötä ja onnistua yhdessä.

Tiimin sisäinen luottamus ja sosiaalinen pääoma muodostavat hyvän kierteen. Kun välillämme vallitsee luottamus, on vuorovaikutus luontevaa. Kun vuorovaikutus sujuu, on yhteistyö helppoa. Kun tehdään yhteistyötä, syntyy onnistumisia. Kun onnistutaan yhdessä, tuntuu kivalta olla yhdessä. Ja kun ilmapiiri on hyvä ja suhteet toimivat, silloin on myös helpompi ottaa muut huomioon. Lopputulos on, että on valmiimpi tekemään töitä myös yhteisten päämäärien eteen ja tarpeen mukaan myös asettamaan ne etusijalle.

Hyvin sujuva vuorovaikutus on otollinen myös suojapanssarien laskemiselle ja omien mielipiteiden rohkeammalle esille tuomiselle. Joten kun sosiaalinen pääoma on vahva, uskalletaan olla myös avoimempia ja tasavertaisempia.   

Miten sosiaalista pääomaa voi kehittää? Se alkaa toisiinsa tutustumisesta, sillä hyvät suhteet ovat lähtökohta. Yhdessä käytetty aika antaa tilaa myös luottamuksen syntymiselle.