Kohtaamiset

15.6.2022

Ryhmän vaikutusvaltaiset

Ryhmä, jossa joutuu valitsemaan sanansa tarkasti ja päättämään, kenen kanssa uskaltaa olla avoin, vie energiaa ja turhauttaa. Silloin ihmiset myös jakautuvat niihin, joiden kanssa voi olla luontevasti, ja niihin, joiden kanssa teeskennellään. Se ei voi olla vaikuttamatta vuorovaikutukseen.

Erityisesti ryhmän vetäjän ja mielipidevaikuttajien toimintaa seurataan ja matkitaan. Tavat tarttuvat ja samanlainen kohtelu alkaa levitä. Jotakuta aletaan pitää hyvänä tyyppinä, toinen hyllytetään kaikesta yhteisestä. Jostakusta tulee ryhmän keskipiste ja toinen ei meinaa löytää puhekumppaneita.

Vaatii erityistä rohkeutta toimia täysin toisin kuin mikä on ryhmän yleinen tapa. Siksi ryhmän vaikutusvaltaisten hylkimä jää usein yksin, vaikka muut olisivat vaikuttajien kanssa eri linjoilla.

Tapa kohdella muita on erityisen tarttuvaa yhteisöissä. Syy siihen on aivoissamme oleva peilisolujärjestelmä, sillä ihminen on laumaeläin, joka peilailee lähellään olevien toimintaa, tunteita, ajatuksia ja mielialaa. Joten kun joku yhteisössä on ärtynyt, innostunut tai suhtautuu avoimen myönteisesti tai kielteisesti, tarttuu tunne helposti muihin.

Myös muiden esimerkillä on vaikutusta. Siksi esimerkiksi johdon antama malli siitä, ketkä ovat läheisiä ja luottamuksen arvoisia, on niin vaarallinen niille, jotka ovat saaneet epäluotettavan leiman, sillä heidät suljetaan sosiaalisten tilanteiden ulkopuolelle.

Silloin he jäävät vaille riittävän säännöllisiä ja monipuolisia kontakteja, jotka tutustuttaisivat ja yhdistäisivät heidät muihin. Luottamuksen kasvattaminen vaatiikin työtä ja keskinäisen arvostuksen osoittamista.