Luottamus

24.8.2022

Ryhmä antaa raamit

Uskaltaako luottaa, jos huomaa, että muut toimivat toisin? Ryhmäpaine vie mukanaan, ja omat kokemukset yhteistyöstä tai ihmisestä voivat jäädä taka-alalle, jos muut antavat ymmärtää, että todellisuus on ihan toinen. Ja on tietenkin mahdotonta luottaa, jos luottamus petetään tai siihen ei vastata millään tavalla. Luottamus on myös valinta.

Mutta luottamus ei ole pelkästään yksilön päätös vaan myös sisäänrakennettuna kaikkeen yhteistyöhön. Kun olet mukana, muut luottavat siihen, että toimit sovitusti, et mielivaltaisesti. Tämä pätee mihin tahansa ryhmään sen luonteesta riippumatta.

Jokaisen meistä odotetaan toimivan vastuullisena ja luotettavana ryhmän jäsenenä niin vapaa-ajalla, työpaikalla kuin ystävien kesken ja perheessä. Luottamus ei siten ole vain uskoa siihen, että toimii odotusten mukaisesti, vaan samalla myös tapa saada kukin meistä säätelemään omaa toimintaansa. Kun on mukana ryhmässä, saa samalla paitsi yhteisön tuen myös raamit, jotka ohjaavat käyttäytymistä.