2.12.2020

Ristiriitatilanteista

Ristiriidat ovat osa työyhteisön arkea. Ne syntyvät monesta. Osa ihmisistä on tehtävissään kiinni nykyisessä, osa uuden rakentamisessa. Osa haluaa uutta, osa pitäytyisi vanhassa. On asioita, joista halutaan puhua ja niitä, joista halutaan vaieta. Tuntuu siltä, että joidenkin kanssa ei vain tule toimeen. Ratkaisematta jääneet ristiriidat synnyttävät tyytymättömyyttä ja voivat kehittyä konflikteiksi.  

Konfliktit voivat liittyä toimintatapoihin ja asioihin, päämääriin ja uskomuksiin tai henkilöiden välisiin suhteisiin. Niille on tunnusomaista yhteistyön lakkaaminen, kiistat, yhteenotot ja voimakkaat tunteet. Konfliktit alkavat usein pienistä erimielisyyksistä, kasvavat ristiriidoiksi ja vastakkainasetteluksi ja leviävät helposti lähes koko työyhteisön kattavaksi konfliktiksi. Joskus ne pitkittyvät ja mutkistuvat niin paljon, ettei enää oikein edes tiedetä, mistä ne ovat alkaneet. Kärjistyneet ristiriidat vaikuttavat sekä ilmapiiriin että työn tekemiseen, joten niiden jättäminen käsittelemättä ei ole viisas ratkaisu. Ratkaisevaa on, että tilanne selvitetään. Puhumattomuus ja ohittaminen yleensä vain pahentavat konflikteja.