Puhun, kirjoitan ja valmennan. Tietokirjailija, työnohjaaja, yhteiskuntatieteiden tohtori, ultrajuoksija, matkapyöräilijä ja kaupunkivaeltaja.

Solmukohtia
Vuorovaikutus ja yhteisöjen maailma

Mielenmaisemia 
Juoksu, matkapyöräily, kaupunkivaellus ja mielenmaisemat.

Mielenmaisemia

Mie­len­mai­semia - mer­ki­tyk­sel­lisen elämän jäl­jillä on nyt ennak­ko­ti­lat­ta­vissa Par­tuunan sivuilla!

Jos kaipaat luet­tavaa mielen ja vuo­ro­vai­ku­tuksen maa­il­masta, tämä on kirja juuri sinulle. Se kertoo tun­teista, vuo­ro­vai­ku­tuk­sesta, mielen voi­masta ja ihmis­suh­teista käy­tän­nön­lä­hei­sesti ja tar­kasti. Samalla se pal­jastaa, kuinka pie­nillä het­killä, sanoilla ja teoilla on suuri vaikutus.

Ps. Mie­len­mai­semia kertoo myös pyö­räilyn ja kävelyn voi­masta, ja siitä, mikä vai­kutus niillä on mielenmaisemaamme. 

Soita 000 000 0000