Reilu kohtelu

22.3.2023

Reilu kohtelu ratkaisee

Monella on kokemus siitä, että luottamus voi rikkoutua kerralla. Niin voi käydä esimerkiksi silloin, kun kokee tulleensa kohdelluksi epäoikeudenmukaisesti tai näkee ympärillään epäreilua toimintaa. Samalla katoaa luottamus myös ryhmän vetäjään, vaikka hän ei suoranaisesti epäreiluihin kuuluisikaan, mutta välillisesti kyllä, sillä odotus on, että vetäjä huolehtii reilusta toiminnasta ja kohtelusta. Oikeudenmukaisuus onkin ydin luottamuksen rakentamisessa.

Mutta se ei ole mitään monimutkaista, sillä arkinen hyvä vuorovaikutus ja avoimuus ovat reilun toiminnan lähtökohta.   

Miksi oikeudenmukaisuus on niin tärkeää? Se lisää luottamusta, vahvistaa sisäistä psykologista sopimusta olla mukana ja kasvattaa yhteisöllisyyttä. Jos voimme valita, lähdemme mukaan vain sellaiseen, joka vastaa arvojamme, jossa toimitaan reilusti ja jossa välitetään ihmisistä. Siksi reilusta toiminnasta kannattaa huolehtia, sillä hyvä tunnelma ja maine vetävät puoleensa. Silloin on myös helpompi luottaa myös siihen, että pääsee itsekin vaikuttamaan oman yhteisönsä asioihin.