Puhun, kirjoitan ja valmennan. Tietokirjailija, työnohjaaja, yhteiskuntatieteiden tohtori, ultrajuoksija, matkapyöräilijä ja kaupunkivaeltaja.

Solmukohtia
Vuorovaikutus ja yhteisöjen maailma

Mielenmaisemia 
Juoksu, matkapyöräily, kaupunkivaellus ja mielenmaisemat.

IMG_5333

Myötätunto lämmittää

Hyvässä vuo­ro­vai­ku­tuk­sessa on mukana myös myö­tä­tunto, sillä ilman sitä jäi­simme toi­sil­lemme kyl­miksi ja välinpitämättömiksi.

Myö­tä­tunto saa havait­semaan toisen tilanteen, suh­tau­tumaan siihen empa­tialla ja tekemään jotain toisen hyväksi. Myö­tä­tunto on toisin sanoen ymmär­ryksen lisäksi tekoja, ei vain empaat­tisia aja­tuksia vailla halua auttaa. Mirjami Ikonen mää­rit­te­leekin, että luot­tamus on tekojen lisäksi poh­jim­miltaan myös halua ymmärtää ja myötätuntoa.

Tunteet tart­tuvat, eikä luot­ta­muskaan synny, jos tun­nelma on ikävä tai ristiriitainen.

Soita 000 000 0000