13.10.2021

Miten teillä toimitaan?

Mistä yhteisön kulttuurissa on kyse? Sillä on monta nimeä: työkulttuuri, toimintakulttuuri, yrityskulttuuri, organisaatiokulttuuri, kulttuuri. Nimestä huolimatta kyse on samasta ilmiöstä. Sanalla ”kulttuuri” tarkoitetaan yhteisölle ominaisia piirteitä, jotka tekevät siitä ainutlaatuisen ja erottavat sen muista ryhmistä.

Kulttuuria voi kuvata sosiaaliseksi voimaksi, joka yhdistää ihmiset ja saa yhteisön onnistumaan tai epäonnistumaan.  Se ohjaa sitä, mitä teemme, mihin kiinnitämme huomiota ja mitä pidämme tärkeänä. Mutta kulttuurissa ei ole kyse vain säännöistä, ohjeista tai annetusta käsikirjoituksesta. Se on tapa toimia yhdessä, jonka syntyy lähes itsestään yhteisisissä sosiaalisissa tilanteissa.

Toisin sanoen opetamme vaivihkaa toisiamme eri tilanteissa. Havainnoimme mitä tapahtuu ja miten muut käyttäytyvät. Ohjaamme katseilla, eleillä, ilmeillä ja puheella, miten kannattaa tai ei ole hyvä toimia. Opimme samalla mikä on välttämätöntä ja suositeltavaa, hyväksyttyä ja harkittavaa, turhaa ja vältettävää tai kiellettyä ja tarpeetonta.

Kulttuuri syntyy siis ryhmässä oppimalla, vahvistuu johtamalla ja uudistuu yhdessä. Henkilöillä, jotka ovat yhteisölle erityisen tärkeitä, on merkittävä rooli kulttuurin syntymisessä. He ovat esimerkkejä, joiden toimintaa muidenkin olisi hyvä matkia. Mallin kautta oppiminen onkin yksi keino saada kulttuuri juurtumaan entistä syvemmälle.

Mutta kannattaako kulttuurin olla vahva, niin kuin monesti kuulee sanottavan? Vastaus ei ole yksiselitteinen. Vahva ja yhtenäinen kulttuuri tekee ryhmästä tuottavan ja tehokkaan, joka kuulostaa tietenkin hyvältä. Toisaalta vahvan kulttuurin vaarana on, että se muodostuu niin jäykäksi ja sisäänpäin kääntyneeksi, ettei ryhmä pysty tarvittaessa joustamaan ja muuttamaan toimintaansa.

Kulttuuri sinällään ei vielä ratkaise vaan se, mitä sillä saadaan aikaan. Toisin sanoen siis millainen tunnelma on, toteutuvatko yhteiset tavoitteet, miten yhteistyö sujuu ja millaiset suhteet ihmisten välillä ovat.   

Mutta toisin kuin luottamus, joka syntyy hitaasti ja katoaa nopeasti, kulttuuri syntyy nopeasti ja elää pitkään, sillä yhteisön toiminta vakiintuu hetkessä. Se tapahtuu toistojen, palautteen ja muiden esimerkin ja sosiaalisen paineen kautta. Samalla kulttuuri antaa mallin myös siitä, ketkä saavat luottamuksen ja keitä ei pidetä sen arvoisina. Yhteisön kulttuuria voisi kutsua myös yhteisön perinnöksi, sillä toimintatapojen ja rutiinien lisäksi myös suhtautuminen ja tapa kohdella ihmisiä periytyvät helposti.