Luottamuskulttuuri

7.9.2022

Luottamus on kulttuurissa

Mistä yhteisön kulttuurissa on kyse? Sillä on monta nimeä: työkulttuuri, toimintakulttuuri, yrityskulttuuri, organisaatiokulttuuri, kulttuuri. Nimestä huolimatta kyse on samasta ilmiöstä. Sanalla ”kulttuuri” tarkoitetaan niitä tietylle ryhmälle ominaisia piirteitä, jotka tekevät siitä omanlaisensa ja ainutlaatuisen, erilaisen kuin kaikki muut.

Kulttuuri tekee kaltaisekseen. Vaikka kuinka ajattelisi olevansa itsenäinen eikä mikään lauman mukana menijä, ei kulttuurin voimaa voi ohittaa. Muutumme aina vähintään hieman samanlaiseksi kuin muut.

Myös silloin, kun ihmettelee yhteistä tapaa toimia. Olin kerran tiimissä, joka tuntui kangistuneen omiin kaavoihinsa, eikä tilanne häirinnyt siellä pitkään olleita. Me uudet sen sijaan ihmettelimme koukeroisia toimintatapoja. Muutosta emme juuri saaneet aikaan, mutta opimme kyllä toimimaan saman mallin mukaisesti. 

Sen vastakohtana oli pari vuotta myöhemmin työyhteisö, jossa mikään toimintatapa ei pysynyt kovin pitkään entisellään, sillä yhteisön motto oli jatkuva uudistuminen. Juuri kun oli ehtinyt omaksua uudet ohjeet, ne muuttuivat, ja oppiminen alkoi alusta. Siellä oppi varmistamaan, miten juuri sillä hetkellä kuului menetellä, muutoin sai kuulla elävänsä menneessä maailmassa.  

Samalla tavoin opimme ryhmässä myös sen, millainen asema kullakin on ja miten häneen suhtaudutaan. Se välittyy yllättävän nopeasti.