Kirjani

Organisaatiodramaturgialla toimiva työyhteisö

Organisaatiodramaturgiassa tarkastellaan työyhteisöjen näyttämöitä dramaturgin silmin, vuorovaikutuksen, johtamisen ja yhteistyön näkökulmasta.

Se antaa keinoja tunnistaa työyhteisön käsikirjoituksia ja tehdä niistä yhdessä parempia esityksiä. Syvennyt tarinoiden, puhetavan ja esittämisen maailmaan ja opit roolien rakentamisesta. Saat näkökulmia siihen, miten toimia johtajan ja esimiehen roolissa ja millaiset lainalaisuudet organisaatioelämän johtamisessa vallitsevat. Löydät malleja työyhteisön kulttuurin ja käsikirjoituksen uudistamiseen ja muutosten toteuttamiseen. Opit siis tarkastelemaan työyhteisöjen näyttämöitä dramaturgin silmin ja muuttamaan yhteistä käsikirjoitusta ja vuorovaikutusta entistä toimivammaksi ja tuloksellisemmaksi.