7.6.2023

Käyttäytyminen vallankäytön keinona 4/4

Ehkä yksi suurimpia oivalluksia, mitä kärjistyneestä toiminnasta ja sosiaalisista peleistä voi saada, on se, että ne ovat aina läsnä. Harva ryhmä koostuu vain ihmisistä, jotka pyyteettä toteuttavat yhteistä tavoitetta. Joudumme aina ratkaisemaan, mikä on oikein, mitä tulee yhdessä saada aikaan ja millä keinoin, ja, mikä tärkeintä, miten kohtelemme toisiamme.

Yhteisön elämä onkin täynnä paradokseja. Sanomme että asiat ratkaisevat, mutta suhteet ovat yleensä tärkeämpiä ihmisille kuin asiat. Ajattelemme, että johtaminen on johtajan vastuulla, vaikka siinä on kyse yhteistyöstä, ei vain johtajan tekemisistä. Luulemme, että olemme itsenäisiä tilanteessa kuin tilanteessa, vaikka ympärillä olevien vaikutukselta ei voi välttyä.

Kun tunnistamme vuorovaikutuksen voiman, suhteiden merkityksen, sosiaaliset pelit ja erilaiset tyylit ja kulttuuriset tavat, on yhdessä helpompi elää. Silloin ehtii paremmin harkita, mihin menee mukaan. Vuorovaikutus on paitsi esittämisen taidetta myös keino muuttaa maailmaa, sekä hyvään että pahaan. Kukin meistä tekee oman valintansa siitä, kumpaan suuntaan.