Kannustaminen

7.4.2021

Kannustamisen merkityksestä

Vaistoamme herkästi muiden tunnetilan. Erityisesti voimakkaat tunteet välittyvät sosiaalisissa tilanteissa ja värittävät tunnelmaa. Positiiviset tunteet mahdollistavat ja rakentavat, negatiiviset tunteet masentavat. Ja sitten on vielä se kolmas vaihtoehto. Jää vaille kaikkea huomiota. Tulee ohitetuksi, suhtaudutaan välinpitämättömästi, ei ole edes palautteen arvoinen. Sellaista tilannetta voisi kuvata paitsi lannistavaksi, myös palautevajeeksi.

Lannistamisen tunnistaa helposti, samoin kannustamisen. Huomaat sen siitä, millaisia tunteita herää. Mitä kannustaminen sittenon käytännössä?  Se on yksinkertaista eikä vaadi erityisen paljon aikaa. Se on tietoista kuuntelua ja kuultuun reagoimista. Mielipiteiden kysymistä ja sitä, että pyytää kertomaan lisää ja on kerrotusta kiinnostunut. Kannustaminen on tilan antamista keskustelulle ja ajatteluun houkuttelua. Se on aitoa mukaan ottamista päätöksentekoon ja vaihtoehtojen pohtimista. Kannustamisella rakennetaan luottamusta ja hyvät työskentelyn edellytykset. Se jää kuitenkin katteettomaksi, jos ei toimi lupaustensa mukaisesti.

Kannustamisen on siis sekä puhetta että tekoja. Lähtökohtana on, että annat riittävästi aikaa keskustelulle. Tuen, rohkaisun ja positiivisen palautteen voit ilmaista helposti esimerkiksi seuraavasti: 

Rohkaisu saa aikaan sen, että sovittuun tavoitteeseen pyritään innokkaammin. Se, että saa vastuuta ja joku luottaa, on valtava voima, joka vie eteenpäin. Se auttaa myös kehittymään ammattilaisena ja nostaa itsetuntoa. Koko tiimin kannustaminen lisää yhteishenkeä, helpottaa yhteistyötä ja synnyttää onnistumisen kokemuksia. Se saa tuntemaan itsensä arvostetuksi ammattilaiseksi.