Puhun, kirjoitan ja valmennan. Tietokirjailija, työnohjaaja, yhteiskuntatieteiden tohtori, ultrajuoksija ja matkapyöräilijä.

20220423_080346[1]

Hyvän fiiliksen merkitys

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

Yhdessä vie­tetty aika kertoo siitä, mil­lainen toinen on ja voiko häneen luottaa. Kun alkaa tuntea toista työ­roolin lisäksi myös ihmisenä, on hel­pompi ymmärtää ja enna­koida, mitä tapahtuu. Ja kun suhde on kun­nossa, osaa tar­vit­taessa jättää myös pienet ärsyt­tävät hetket omaan arvoonsa.

Ehkä tärkein luot­ta­musta rakentava teko on arjen ystä­väl­lisyys. Se ei ole vain hyvien tapojen mukaista vaan tapa, joka kantaa pit­källe. Huo­maa­vaisuus avaa reitin luot­ta­mukseen ja luo hyvää henkeä. Työ­ka­verini tii­visti sen hyvin: ”Kun aamu­pa­la­ve­rissa on hyvä fiilis, vai­kuttaa se koko lop­pu­päivään.” Hyvässä ilma­pii­rissä myös luot­tamus saa tilaa kasvaa.

Soita 000 000 0000