Ystävällisyys

1.6.2022

Hieman lämpöä

Ystävällisyys on paitsi asenne myös tekoja, niitä pieniä kiinnostuksen ja välittämisen osoituksia, jotka tuntuvat olevan joillekuille ihmisille niin luontaisia. Se on jutustelua, paljon kiinnostuneita ilmeitä, riittävästi iloa ja sen varmistamista, ettei kukaan jää yksin.

Ystävällisyys onkin ensimmäinen askel luottamuksen rakentamisessa. Se on tapa kertoa keskinäisestä kunnioituksesta, hyvästä tahdosta ja yhteenkuuluvuudesta. Se ei vie yhtään enempää aikaa kuin toisenlainenkaan käyttäytyminen, mutta tuottaa paljon hyvää. Ja mikä tahansa yhteisö, jossa kiinnitetään huomiota hyvään kohteluun ja yhteishenkeen, on vahvempi myös ammatillisesti.

Kokemus huonosta kohtelusta syntyy yllättävän helposti, eikä sen tarvitse olla edes tahallista. Riittää, että on vain hieman liian nopealiikkeinen tai huonomuistinen. Unohtaa vastata viesteihin, kun on niin paljon muutakin. Lupaa palata asiaan, mutta se vain jää. Tai jos tehokuuden nimissä menee aina suoraan asiaan ja unohtaa tavanomaiset kohteliaisuusrutiinit tapaamisten alussa ja lopussa, syntyy vaikutelma tylystä kohtelusta.

Ystävällisyys ei vaadi kuin pienen hetken, pisaran hyvää tahtoa, lämpimän äänensävyn ja katseen, mutta se voi muuttaa kaiken.