Aiheet


Katso kaikki blogit

Kirjani


Katso kaikki kirjat

Työnohjaus

Työnohjaus on työhön, työyhteisöön ja omaan työrooliin liittyvien kysymysten, kokemusten ja tunteiden tulkitsemista, jäsentämistä ja ratkaisujen löytämistä yhdessä. Ohjauksessa keskustellaan avoimesti ja luottamuksellisesti.

Lue lisää

Puheenvuorot

Tarvitsetko puhujan tilaisuuteesi? Onko teille ajankohtaista esimerkiksi vuorovaikutukseen ja sosiaalisiin tilanteisiin, työyhteisön draamaan ja dramaturgiaan, organisaatiokulttuu-rin kehittämiseen, valtaan ja vallankäyttöön tai hyvään esimiestyöhön ja johtamiseen liittyvät teemat?

Lue lisää


Koulutus

Millainen on hyvä koulutus pohditun ja ajatuksia herättävän alustuksen lisäksi? Se antaa myös tilaa keskustella ja pohtia omaa roolia ja työyhteisön toimintaa. Eikä tietenkään unohda käytäntöön sovellettavaa tietoa, vinkkejä ja malleja. Koulutus on oivalluttavaa, käytännönläheistä ja hyödyllistä, pohjautuu kokemuksen lisäksi tutkittuun tietoon ja soveltuu koko työyhteisölle.

Lue lisää