Myötätunto-valo.jpg

7.1.2018

Vahvista myötätuntoa

Myötätunto, empatia ja tunnetaidot auttavat vähentämään kielteisiä kokemuksia työyhteisössä ja rakentamaan innostuksen kautta tuloksia ja kilpailukykyä. Myötätunto tulee näkyväksi toimintana ja tekoina, pelkkä tunne tai samastuminen ei riitä. Myötätuntoisen kulttuurin rakentaminen perustuu samoihin lähtökohtiin: herkkyyteen huomata tilanne, kykyyn eläytyä toisen asemaan, tunteiden tunnistamiseen ja rohkeuteen toimia myötätuntoisesti. Ne ovat tärkeitä taitoja, mutta pelkkä yksilöllinen osaaminen ei riitä.  Tarvitaan koko työyhteisön myötätuntoista kulttuuria. Se ei synny sattumalta, vaan vaatii systemaattisia askeleita:

  1. Askel: Tunnista tilanteet. Missä tilanteissa myötätuntoa erityisesti tarvitaan työyhteisön sisällä, asiakkaiden kanssa tai verkostoissa?
  2. Askel: Ymmärrä nykyisen kulttuurin piirteet. Mikä rooli myötätunnolla on nykyisessä tavassa toimia? Mikä on näkyvää, mikä piilossa?
  3. Askel: Rakenna yhteistä tahtotilaa. Miksi myötätunnon lisääminen on tarpeen? Mihin se vaikuttaa työyhteisössä? Millä keinoin sitä voi paremmin osoittaa?
  4. Askel: Suunnittele muutos yhdessä. Miten lisätä myötätunnon voimaa esimerkiksi kahdenkeskisissä keskusteluissa, tiimipalavereissa tai esimiestyössä?
  5. Askel: Anna aikaa oppimiselle. Myötätuntoakin voi harjoitella. Huomaa tilanteet, toimi, puhukaa yhdessä miltä tuntui ja miten sujui. Mitä kokemuksista voi oppia?
  6. Askel: Huomio ja aika ihmisiin. Myötätunnon osoittaminen kärsii, jos ihmisten välisille kohtaamisille ei ole aikaa. Tarvitaanko työyhteisössä lisää yhteistä aikaa tai luottamusta ihmisten välillä? Miten niitä on mahdollista lisätä?
  7. Askel: Vahvista kulttuuria. Tarvitaan palautetta, kiitosta ja kannustusta ja niidenkin rohkaisemista, jotka vielä eivät ole myötätunnon kulttuurissa täysillä mukana.

Muutos syntyy koko työyhteisön voimin, päivittäisten keskustelujen ja yhteistyön kautta. Kun pysähdytään vaikkapa viikoittain hetkeksi pohtimaan yhdessä, mitä on opittu, missä on onnistuttu ja missä voitaisiin toimia paremmin ja miten toimitaan jatkossa, vahvistuu yhteinen myötätunnon kulttuuri. Samalla kasvaa vastuun tunne ja halu onnistua.