Kirjani

Luottamuskulttuuri – työyhteisön voimavara

Luottamus ei ole abstrakti asia, se tuntuu luissa ja ytimissä. Se on mukana jokaisessa kohtaamisessa ja kaikessa mitä tapahtuu. Kuulemme sen sanoista ja äänensävystä, näemme sen elekielestä ja aistimme sen tunnelmasta. Huomaamme myös nopeasti, onko yhteisö hyvin toimiva ja ihmisiä huomioiva. 

Haastattelimme Luottamuskulttuuri-kirjaa varten kymmeniä ihmisiä erilaisista yhteisöistä. Kuulimme henkilökohtaisia tarinoita luottamusten ja epäluottamuksen maailmasta. Se syvensi kuvaa siitä, mistä ihmisten välisessä luottamuksessa on kyse, mikä on tärkeää yhteisöjen luottamuksessa ja mitä tarvitaan kestävän luottamuskulttuurin rakentamiseen. 

Ihmisten välinen luottamus näkyy arjessa, asenteissa ja tavassa olla yhdessä. Vetäjän toiminta ja esimerkki voivat vahvistaa luottamusta, mutta yhtä hyvin myös heikentää sitä. Eikä vahvakaan ihmisten välinen luottamus auta, jos prosessit eivät toimi, kehittämiseen ei pääse osallistumaan tai jos käytännöt koetaan epätasa-arvoisina. 

Kuvaamme kirjassa todellisten luottamustarinoiden kautta luottamuksen tunnetta, kokemusta ja vaikutuksia. Kerromme luottamuksen syntymisestä, hiipumisesta ja rikkoutumisesta ja siitä, miten sen voi rakentaa uudelleen sekä ihmisten välillä että yhteisön sisällä. Luottamuksen ilmapiirissä uskaltaa olla eri mieltä, innostuu yrittämään uutta ja haluaa kuulua juuri siihen porukkaan. Silloin pystyy keskittymään paremmin, saa koko osaamisen käyttöön, ja siksi tuloksetkin paranevat.

Luottamus syntyy hitaasti, mutta se voi kadota nopeasti. Mitä paremman luottamuskulttuurin rakennatte, sen vahvemmiksi tulette yhdessä. Se antaa tilaa myös tekemisen ilolle ja yhdessä onnistumiselle.

Kirjoittajat: Minna-Kaarina Forssén ja Sari Kuusela