Sari Kuusela on kiinnostunut kaikesta siitä, mitä elämässä ja työyhteisöjen näyttämöllä ja kulissien takana tapahtuu. Vallasta ja johtamisesta väitellyt yhteiskuntat. tohtori, tietokirjailija.

Sari Kuusela on kiinnostunut kaikesta siitä, mitä elämässä ja työyhteisöjen näyttämöllä ja kulissien takana tapahtuu. Vallasta ja johtamisesta väitellyt yhteiskuntat. tohtori, tietokirjailija.

Sanoil­la on mer­ki­tys­tä

Sanoil­la on mer­ki­tys­tä

Vaik­ka sanat pysyi­si­vät ennal­laan, nii­den sisäl­tö saat­taa muut­tua. Huo­maat käyt­tä­vä­si tut­tua sanaa ja ihmet­te­let, mik­si kol­le­ga tun­tuu­kin ole­van eri lin­joil­la. Ikään kuin kul­ki­sit­te täl­lä ker­taa eri reit­tiä pit­kin. Kun tar­ken­nat mitä...

Hyvää emme huo­maa

Hyvää emme huo­maa, mut­ta pahaan rea­goim­me heti. Lause on Mar­ket­ta Ren­to­lan kir­jas­sa Vai­ku­ta medias­sa (2010). Hän puhuu medias­ta ja uuti­soin­nis­ta, mut­ta ilmiö on help­po tun­nis­taa myös työyh­tei­söis­sä. Olet­ko tör­män­nyt täl­lai­seen? Aiem­min...

Pin It on Pinterest