Sari Kuusela on kiinnostunut kaikesta siitä, mitä elämässä ja työyhteisöjen näyttämöllä ja kulissien takana tapahtuu. Vallasta ja johtamisesta väitellyt yhteiskuntat. tohtori, tietokirjailija.

Sari Kuusela on kiinnostunut kaikesta siitä, mitä elämässä ja työyhteisöjen näyttämöllä ja kulissien takana tapahtuu. Vallasta ja johtamisesta väitellyt yhteiskuntat. tohtori, tietokirjailija.

Vah­vis­ta myö­tä­tun­toa

Vah­vis­ta myö­tä­tun­toa

Myö­tä­tun­to, empa­tia ja tun­ne­tai­dot aut­ta­vat vähen­tä­mään kiel­tei­siä koke­muk­sia työyh­tei­sös­sä ja raken­ta­maan innos­tuk­sen kaut­ta tulok­sia ja kil­pai­lu­ky­kyä. Myö­tä­tun­to tulee näky­väk­si toi­min­ta­na ja tekoi­na, pelk­kä tun­ne tai...
Tavois­ta ja muu­tok­ses­ta

Tavois­ta ja muu­tok­ses­ta

Loman jäl­keen kir­ja­hyl­lys­tä osui käteen Leo Babau­tan Zen habits ‑sivuil­ta tulos­ta­ma­ni jut­tu tapo­jen muut­ta­mi­ses­ta. Omien rutii­nien tar­kas­te­lul­le loman päät­ty­mi­nen on hyvä het­ki. On mah­dol­li­suus antaa tilaa sil­le, mikä lisää hyvin­voin­tia...

Pin It on Pinterest