Sari Kuusela on kiinnostunut kaikesta siitä, mitä elämässä ja työyhteisöjen näyttämöllä ja kulissien takana tapahtuu. Vallasta ja johtamisesta väitellyt yhteiskuntat. tohtori, tietokirjailija.

Sari Kuusela on kiinnostunut kaikesta siitä, mitä elämässä ja työyhteisöjen näyttämöllä ja kulissien takana tapahtuu. Vallasta ja johtamisesta väitellyt yhteiskuntat. tohtori, tietokirjailija.

Yhtei­söl­li­syy­den mer­ki­tys

Yhtei­söl­li­syy­den mer­ki­tys

Haluam­me olla osa kiin­nos­ta­vaa ryh­mää. Sel­lais­ta, joka tun­tuu itsel­le tär­keäl­tä ja ihmi­set sel­lai­sil­ta, joi­den kal­tai­sik­si haluai­si tul­la. Mik­si? Jokai­sel­le on tär­ke­ää kuu­lua johon­kin, tul­la hyväk­sy­tyk­si, saa­da arvos­tus­ta ja kokea...

Pin It on Pinterest