Sari Kuusela on kiinnostunut kaikesta siitä, mitä elämässä ja työyhteisöjen näyttämöllä ja kulissien takana tapahtuu. Vallasta ja johtamisesta väitellyt yhteiskuntat. tohtori, tietokirjailija.

Sari Kuusela on kiinnostunut kaikesta siitä, mitä elämässä ja työyhteisöjen näyttämöllä ja kulissien takana tapahtuu. Vallasta ja johtamisesta väitellyt yhteiskuntat. tohtori, tietokirjailija.

Joh­ta­jan eri­tyi­nen roo­li

Joh­ta­jan eri­tyi­nen roo­li

Joh­ta­jan teh­tä­väk­si on osoi­tet­tu monen­lais­ta. Pitää teh­dä tulos­ta, saa­da muut lois­ta­maan ja rat­kais­ta ongel­mia. On olta­va läs­nä, pal­vel­ta­va ja toi­mit­ta­va orga­ni­saa­tion­sa kas­voi­na ja esi­merk­ki­nä. Hyvä joh­ta­ja kyse­lee, kuun­te­lee ja...

Pin It on Pinterest